WSZYSTKO

(I WI?CEJ) DO BRAM SEGMENTOWYCH

Witamy w FlexiForce EMEA. W oparciu o nasze spó?ki w Turcji, Hiszpanii, W?oszech, na W?grzech, w Polsce i w Holandii pragniemy z zaanga?owaniem s?u?y? naszym klientom w ich w?asnym regionie. Oferujemy elementy osprz?tu, zestawy monta?owe, automatyk? bram, panele i cz??ci zamienne do obs?ugi posprzeda?owej. Nasza strategia „blisko klienta”, wykorzystuj?ca lokalne magazyny i zespo?y do?wiadczonych pracowników, pomaga klientom skutecznie konkurowa? na swoim w?asnym rynku. W ten sposób dbamy o rozwój naszych wspólnych interesów!

FlexiForce Industrial Multifunctional Bearing Plates

Ju? w sprzeda?y

NOWE , WIELOFUNKCYJNE PODPORY BOCZNE WA?U!

Zaprojektowali?my podpory boczne do naszego nowego , przemys?owego systemu konstrukcyjnego bram, które posiadaj? wiele po?ytecznych udoskonale? i istotne skracaj? czas instalacji!Podpory te mog? by? równie? mocowane do ?cian budynku i nie wymagaj? dodatkowych przestrzeni monta?owych.

Ulubione filmy

#FFIN30S: SAFESTEP KITS

System SAFESTEP składa się z odrębnych elementów i profili które zostają odpowiednio dopasowane i połączone. Obecnie firma FlexiForce oferuje standardowe zestawy , docięte na wymiar i gotowe do złożenia dla różnych kombinacji paneli.

Nasze dzia?y i partnerzy

Start typing and press Enter to search