PRIVACY AND COOKIE STATEMENT

Państwa dane osobowe

Na tej stronie znajdą Państwo zasady ochrony prywatności FlexiForce. Zasady te dotyczą wszystkich oferowanych przez nas usług (np. poprzez naszą witrynę, sklep internetowy i media społecznościowe).

FlexiForce dba o ochronę Państwa danych osobowych. Zasady ochrony prywatności obejmują następujące aspekty:

 • rodzaje zbieranych przez nas danych osobowych;
 • jak i dlaczego wykorzystujemy te informacje;
 • komu i dlaczego udostępniamy te informacje;
 • jak długo przechowujemy te informacje;
 • jak chronimy Państwa dane;
 • Państwa prawa, między innymi jak mogą Państwo skontaktować się z nami w razie dodatkowych pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych;
 • jak aktualizowane będą niniejsze zasady.

Jako „administrator i podmiot przetwarzający dane” w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, firma FlexiForce jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Mogą Państwo znaleźć nas na następujących platformach społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/flexiforce/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/flexiforce

Twitter: https://twitter.com/flexiforce

YouTube: https://www.youtube.com/flexiforce

Instagram: https://www.instagram.com/flexiforce

 

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?

Zbieramy i przechowujemy:

 • Kiedy przesyłają Państwo zapytanie: informacje przekazywane nam przez Państwa w celu uzyskania od nas informacji – imię i nazwisko, adres, e-mail lub numer telefonu.
 • Kiedy składają Państwo zamówienie: Państwa dane kontaktowe i adres dostawy, a także inne informacje niezbędne do zweryfikowania i realizacji zamówienia. Obejmuje to również przekazywane nam przez Państwa dane do płatności. Dane finansowe są nam potrzebne do wystawienia faktury.
 • Kiedy dostarczają nam Państwo usługę lub produkt (dostawcy): Państwa dane kontaktowe i potwierdzenie zamówienia, a także inne informacje niezbędne do zweryfikowania i realizacji zamówienia, które u Państwa złożyliśmy. Obejmuje to również dane do płatności przekazywane nam przez Państwa w celu wystawienia faktury.
 • Kiedy korzystają Państwo z naszych usług cyfrowych i odwiedzają nasze witryny: w jaki sposób poruszają się Państwo po witrynie, np. odwiedzone strony i czas spędzony na każdej stronie.

 

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej opisaliśmy podstawy prawne przetwarzania przez nas danych osobowych. W odniesieniu do korzystania z witryny i naszych usług cyfrowych:

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe? Jakie są podstawy prawne takiego przetwarzania?
Żeby dostarczyć Państwu żądane informacje. Uzasadniony interes

Chcielibyśmy Państwu pomóc. W tym celu potrzebne są nam Państwa dane kontaktowe. Dlatego przetwarzanie tych danych leży w naszym uzasadnionym interesie.

Żeby utworzyć Państwa konto i zarządzać nim, np. poprzez pomoc w odzyskaniu hasła lub przesyłanie powiadomień o zmianach w informacjach o Państwa koncie. Uzasadniony interes

Jeżeli chcą Państwo złożyć u nas zamówienie, będą Państwo musieli założyć konto. Dzięki temu składając kolejne zamówienie nie muszą Państwo ponownie wprowadzać swoich danych. Państwa dane są nam potrzebne do zaoferowania tej usługi. Przetwarzanie tych danych w celu zaoferowania Państwu optymalnej obsługi leży w naszym uzasadnionym interesie.

Żeby zrealizować Państwa zamówienie, kiedy dokonują Państwo zakupu poprzez usługę cyfrową, żeby skontaktować się z Państwem w odniesieniu do sprzedaży oraz w ramach naszych procedur regulujących relacje z klientami. Wykonanie umowy

Wykorzystanie Państwa danych osobowych jest w tym przypadku konieczne, żebyśmy mogli wypełnić obowiązki umowne w stosunku do Państwa.

Żeby zapewnić bezpieczeństwo Państwa płatności oraz naszej witryny. Uzasadniony interes

Chcemy zapewnić klientom bezpieczne metody płatności. Przetwarzanie danych osobowych w celu zabezpieczenia płatności naszych klientów, zapobiegania oszustwom i ochrony naszych usług cyfrowych przed cyberatakami leży w naszym uzasadnionym interesie.

Żeby przeprowadzić analizę statystyczną korzystania z witryny w celu lepszego zrozumienia, jak witryna jest używana i jak można ją ulepszyć. Uzasadniony interes

Zapoznanie się z tym informacjami, aby zrozumieć, jak używana jest nasza witryna, jak najlepiej nią zarządzać i jak można ją udoskonalić, leży w naszym uzasadnionym interesie. Jako że nie są przetwarzane wrażliwe dane osobowe, zaś przetwarzanie jest ograniczone, uznaliśmy, że nasz uzasadniony interes w zakresie udoskonaleń i analiz jest nadrzędny w stosunku do Państwa interesu w zakresie prywatności.

Żeby spełnić obowiązujące nas wymagania prawne, np. związane ze sprawozdawczością podatkową lub finansową. Wymagania prawne

Wykorzystanie Państwa danych osobowych jest w tym przypadku konieczne, żebyśmy mogli spełnić wymagania prawne.

Żeby przesłać Państwu informacje o mogących Państwa zainteresować rozwiązaniach, produktach i usługach, zgodnie z Państwa preferencjami dotyczącymi marketingu. Uzasadniony interes / zgoda

Przesyłanie stałym klientom aktualnych informacji o oferowanych przez nas usługach leży w naszym uzasadnionym interesie. A jeżeli nie należą Państwo jeszcze do naszych klientów? Wówczas przetwarzamy Państwa dane w ten sposób tylko po uzyskaniu Państwa zgody. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę, przesyłając prośbę na adres privacy.nl@flexiforce.com.

 

W ODNIESIENIU DO KLIENTÓW

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe? Jakie są podstawy prawne takiego przetwarzania?
Żebyśmy mogli przesłać Państwu ofertę w odpowiedzi na Państwa zapytanie. Wykonanie umowy

Mogą Państwo poprosić nas o ofertę. Aby ją Państwu przesłać, będą nam potrzebne Państwa dane. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia umowy.

Żeby poznać Państwa zapotrzebowanie i specyfikacje związane z naszymi produktami lub usługami. Wykonanie umowy

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące złożonego zamówienia albo naszych produktów, chcemy Państwu pomóc. Aby odpowiedzieć na Państwa pytania, potrzebne są nam Państwa dane. Przetwarzanie jest również konieczne w celu zawarcia (zamierzonej) umowy.

Żeby wysłać fakturę. Wykonanie umowy

Państwa dane osobowe służą upewnieniu się, że faktury są poprawnie wysyłane.

Żeby komunikować się z Państwem w związku z wykonaniem umowy (np. danymi zamówienia, dostawą, jakością, montażem, konserwacją, skargami itp.). Wykonanie umowy

Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu nawiązania komunikacji z właściwymi osobami, dzięki czemu umowa może zostać sprawnie zrealizowana.

Żeby przesłać Państwu informacje o rozwiązaniach, produktach i usługach, związane z przedmiotem umowy. Uzasadniony interes

Chcemy zaoferować Państwu obsługę na najwyższym poziomie. Dlatego potrzebne są nam Państwa dane. Przetwarzanie Państwa danych w tym celu leży w naszym uzasadnionym interesie.

W ODNIESIENIU DO DOSTAWCÓW

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe? Jakie są podstawy prawne takiego przetwarzania?
Żeby skontaktować się z Państwem i poinformować, jakie specyfikacje lub wymagania spełnić musi dany produkt lub usługa. Wykonanie umowy

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, żeby skontaktować się z Państwem i wyjaśnić nasze zapotrzebowanie. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia umowy.

Żeby przesłać Państwu prośbę o ofertę. Wykonanie umowy

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, żeby przesłać Państwu prośbę o złożenie oferty. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia umowy.

Żeby złożyć u Państwa zamówienie. Wykonanie umowy

Państwa dane osobowe są wykorzystywane, żeby złożyć zamówienie u odpowiedniej osoby.

Żeby zapłacić fakturę. Wykonanie umowy

Państwa dane osobowe (do płatności) są wykorzystywane, żeby uiścić płatność z tytułu faktury.

Żeby komunikować się z Państwem w związku z wykonaniem umowy (np. danymi zamówienia, dostawą, jakością, skargami itp.). Wykonanie umowy

Państwa dane osobowe są wykorzystywane, żeby skontaktować się z Państwem w związku z ewentualnymi pytaniami lub problemami należącymi do zakresu umowy.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przekazujemy Państwa dane osobowe stronom trzecim tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne do zrealizowania usługi lub jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy przekazać Państwa dane następującym stronom:

 • Inne spółki należące do FlexiForce lub grupy ASSA ABLOY.
 • Strony trzecie dostarczające usługi związane z naszymi usługami cyfrowymi lub ich funkcjonowaniem, ale tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia takich usług. Na przykład: nasza agencja ds. marketingu cyfrowego, nasz dostawca usług hostingowych, nasze zespoły obsługi klienta oraz deweloperzy tej usługi cyfrowej.
 • Strony trzecie takie jak dostawcy i podwykonawcy, ale tylko w zakresie niezbędnym do dostarczenia produktów i zrealizowania usług należącym do zakresu naszej umowy. Na przykład: dostawcy tacy jak przedsiębiorstwa transportowe lub przedsiębiorstwa instalatorskie i konserwatorskie, działające jako podwykonawcy.
 • Organizacje rządowe, jeżeli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.
 • Podmiot kupujący lub potencjalny przyszły podmiot kupujący nasze przedsiębiorstwo.

Niektórzy odbiorcy zlokalizowani są w krajach spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Stopień ochrony danych osobowych w tych krajach może być niższy niż na terenie UE/EOG, dlatego przekazując dane osobowe do krajów spoza EU/EOG korzystamy ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Państwa danych osobowych. Standardowe klauzule umowne można znaleźć pod poniższym adresem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Podejmujemy kroki mające na celu ochronę wszystkich danych osobowych przekazywanych stronom trzecim oraz do innych państw zgodnie z właściwymi prawami o ochronie danych i zasadami opisanymi powyżej.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Przechowujemy dane osobowe przez okres konieczny do wypełnienia celu, dla którego dane zostały zebrane. Oznacza to, że usuwamy Państwa dane osobowe, kiedy nie są już potrzebne do zareagowania na Państwa prośbę lub zamówienie, do zarządzania Państwa kontem, preferencjami dotyczącymi marketingu lub naszą relacją z Państwem. Dane statystyczne w postaci zanonimizowanej mogą być przechowywane dłużej.

Rodzaj przechowywanych danych Jak długo są przechowywane?
Dostarczane nam przez Państwa dane kontaktowe, np. imię i nazwisko, adres e-mail, region/kraj i nazwa firmy. Usuwamy te dane po 12 miesiącach. Dane te są również usuwane po trzykrotnym zwróceniu (odbiciu) wiadomości e-mail.
Odpowiedzi w wypełnionej przez Państwa ankiecie. Usuwamy je 12 miesięcy po zakończeniu okresu prowadzenia badania. Dane w postaci skonsolidowanej, których nie można powiązać z daną osobą fizyczną, są przechowywane dłużej.
Preferencje dotyczące marketingu, np. zgoda na przesyłanie lub sprzeciwienie się przesyłaniu informacji i biuletynów pocztą elektroniczną. Dane te przechowujemy przez czas nieokreślony. Mamy obowiązek respektowania Państwa preferencji.
Informacje związane z naszą relacją biznesową, np. dane zawarte w zamówieniach i ofertach cenowych, określone przez Państwa wymagania i informacje dotyczące dostaw. Okres trwania naszej relacji biznesowej i maksymalnie 18 miesięcy po ostatnim kontakcie. Dane mogą być przechowywane dłużej, jeżeli jest to wymagane przez prawo.
Dane administracyjne (dane dotyczące faktury, płatności i zamówienia). Mamy prawny obowiązek przechowywania tych danych przez 7 lat. Państwa dane w postaci anonimowej mogą być przechowywane dłużej.
Konto klienta. Nieaktywne konta klienta są usuwane po 7 latach. Państwa dane w postaci anonimowej mogą być przechowywane dłużej.

JAK CHRONIMY PAŃSTWA DANE

Państwa prywatność jest dla nas ważna. Dbamy o to, aby Państwa dane osobowe były traktowane poufnie i przetwarzane z najwyższą starannością. Dlatego podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych przed utratą, kradzieżą oraz przed innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.

 

PAŃSTWA PRAWA

W odniesieniu do Państwa danych osobowych, które przechowujemy, mają Państwo prawo:

 • Poprosić o kopię swoich danych osobowych z naszego rejestru. Jest to bezpłatne.
 • Poprosić nas o poprawienie lub usunięcie Państwa danych osobowych (oznacza to jednak, że nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa dalsze zapytania ani zrealizować kolejnych zamówień, lub że Państwa konto wygaśnie).
 • Poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych (np. w odniesieniu do wykorzystania danych do doskonalenia naszej witryny) lub ograniczenie przetwarzania (np. jeżeli uważają Państwo, że dane są nieprawidłowe).
 • Poprosić o dane osobowe wykorzystywane do przesyłania Państwu żądanych informacji, realizowania zamówień, zarządzania Państwa kontem lub naszą relacją z Państwem w formacie nadającym się do odczytu maszynowego; mają Państwo także prawo przesłać te dane innemu administratorowi.
 • W dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych w celach marketingowych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregoś z wymienionych praw, prośbę należy przesłać na adres: Privacy Manager FlexiForce, Hanzeweg 19, 3771 NG Barneveld, Holandia lub privacy.nl@flexiforce.com. Prosimy o przesłanie kopii swojego dokumentu tożsamości z zamazanym numerem PESEL i zamazanym zdjęciem, aby potwierdzić swoją tożsamość. Prosimy pamiętać, że numer PESEL znajduje się na dokumencie tożsamości w więcej niż jednym miejscu.

Skargi związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo zgłaszać holenderskiemu Urzędowi Ochrony Danych Osobowych (Autoriteit Persoonsgegevens) pod adresem Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag, Holandia. Dane kontaktowe urzędu można znaleźć w witrynie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

ZMIANY NINIEJSZYCH ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze zasady ochrony prywatności w odpowiedzi na zmiany regulacji prawnych lub wymogów operacyjnych. O wszelkich zmianach poinformujemy użytkowników (również o terminie ich wejścia w życie). Najnowsza wersja naszych zasad ochrony prywatności jest dostępna w naszej witrynie. Dlatego radzimy często zaglądać na tę stronę.

Dalsze korzystanie z naszych usług cyfrowych po wprowadzeniu zmian będzie jednoznaczne z ich akceptacją. Jeżeli nie akceptują Państwo zmian niniejszych zasad ochrony prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z tej usługi cyfrowej/nie będziemy w stanie dalej oferować Państwu tej usługi cyfrowej.

Start typing and press Enter to search