KONFIGURACJA

PROSTA METODA KONFIGURACJI ZESTAWÓW

MONTA?OWYCH ORAZ SPR??YN

Nasze narz?dzia konfiguracyjne, dost?pne on-line,  oferuj? wiele wyj?tkowych metod pozwalaj?cych na szybki i prosty dobór oraz zamawianie konkretnych zestawów monta?owych oraz spr??yn do ka?dego typu bramy. Wystarczy tylko poda? niezb?dne informacje konstrukcyjne oraz w?asne preferencje, a program automatycznie skonfiguruje wszystkie niezb?dne elementy potrzebne do budowy bramy lub przygotuje zamówienie gotowe do z?o?enia bezpo?rednio we flexiforce.

RSC CREATE

RSC Create to narzędzie konfiguracyjne dla producentów drzwi, którzy chcą szybko i dokładnie obliczyć określone elementy lub zestawy okuć. Create jest dostępny w 2 wersjach, jedna do bezpośrednich zamówień do FlexiForce Holandia ze zmniejszoną dostępnością produktu i 1 wersja bez opcji bezpośredniego zamówienia, ale pełna dostępność produktu do samodzielnej produkcji.

Oczywi?cie ch?tnie s?u?ymy naszym klientom wsparciem i pomoc? na wszystkich etapach obs?ugi zaprezentowanych wy?ej narz?dzi konfiguracyjnych. W przypadku pyta? prosimy o kontakt z lokalnymi przedstawicielami handlowymi.

Start typing and press Enter to search