NICE

SANAY? KAPI OTOMASYONU

SANAY? KAPI AÇICILARININ KOMPLE PREM?UM ‘FORCE’ HATTININ YANI SIRA, SA?LAM B?R ALTERNAT?F OLARAK S?ZE N?CE HATTI’NI DA SUNMAKTAYIZ.

Uygulama taleplerinize en uygun operatörü seçerken opsiyonlar?n?z? s?n?rland?rmak istemeyiz. Bu nedenle sanayi tipi kap? aç?c?lar?n?n komple premium ‘force’ hatt?n?n yan? s?ra size sa?lam bir alternatif olarak N?CE hatt?n? da sunmaktay?z. Alman mal? ve birçok sanayi tipi kap? uygulamalar?nda bunun kalitesi onaylanm??t?r.

N?CE yelpazesindeki sunumuz önceden seçilmi? tak?mlardan ibarettir. ?çindekiler:

  • Operatör (3×230/400V, 1x230V, 50HZ) ile: elektronik devre kesiciler ve aç?lma mekanizmas?
  • Kontrol, buton kutusu, otomatik kontrole haz?r
  • 1” ?aft deli?i
  • Ön kablolama, 5m kablo (SDL10024 ve SWL07020), 7m kablo (SDL14017)
  • Zincirle aç?l?rsa standart 5 m zincir (yükseklik 2,5 m)
  • 1 m güç tedarik kablosuyla CEE prizi
  • %60 görev döngüsü %25 SWL07020 tek fazl? operatörler için
  • Montaj ek kitab?
  • Montaj braketi
SDL-Entriegelung
SDL-Kette mid dropped

?N?T?AL TYPE TEST?NG RAPORU

U?RA?MADAN TAM ITTR

Nice ürün hatt? hem en ciddi kullan?m ömrü testleri ile i?letme testlerinde hem de örne?in, elektro-manyetik kar???ma dayan?kl?l?k testlerinde ba?ar?l? olmu?tur. Tüm zorunlu azami güç ve güvenlik de testlerden geçti.. Tüm force ürünleri, FlexiForce ISC donan?m sistemleriyle birlikte ?nitial Type Testing Raporumuza (ITTR) dâhil edilmi?tir. Bu raporu ad?n?za nas?l elde edebilece?inizi ö?renmek üzere bizimle ileti?ime geçiniz.

N?CE AKSESUARLARI

TEKL?F?N?Z? TAMAMLAYINIZ!

Komple aksesuar hatt?m?zla son kullan?c?ya yönelik sununuzu tamamlay?n?z. Bunlar kablo setleri, döngü detektör tak?m?, ???k perdeleri, trafik lambalar? ve farkl? emniyet kenar sistemlerini kapsar. Tüm FlexiForce depolar?ndan stokta haz?rd?rlar.

Nice ve sanayi otomasyon ürünleri hakk?nda daha fazla bilgi mi almak istersiniz? Lütfen çekinmeden bize bir mesaj gönderiniz veya alo deyiniz!

Start typing and press Enter to search