CREATE RSC

BEL?RL? RSC DONANIM SETLER?N?N KOLAY SEÇ?M?

CREATE FLEX?FORCE’?N ONL?NE ÜRÜN KONF?GÜRASYON H?ZMET?D?R. CREATE, KEND? MONTAJINI VEYA DO?RUDAN FLEX?FORCE’DEN S?PAR?? ETMEK ?Ç?N DONANIM UNSURLARINI VEYA SETKER? HIZLI FAKAT DO?RU OLARAK HESAPLAMAK ?STEYEN KAPI ÜRET?C?LER?N?N EN ?Y? ÇÖZÜMÜDÜR.

Create ?unlar? sa?lar:

  • Pano konfigürasyonu
  • Torsiyon yay hesaplamas?
  • Garaj kap?s? aç?c?s? ve aksesuarlar?n?n seçimi
  • FlexiForce ürün yelpazesinde mevcut tüm donan?m parça ve sistemlerinin seçimi. Tercihte s?n?r yok!

 

Create i?leminde dört ad?m vard?r:

  1. Konfigürasyon: Temel veri, kap? panosu donan?m?, ray ve yay sistemi, operatör ve muhteliflerin seçimi ve tercihleriyle giri? ekran?,
  2. Genel bak??: Birinci ekran? do?ru olarak girilmesinden sonra genel bak?? sayfas? sistem seçeneklerinizin özetini gösterir,
  3. Malzeme listesi: Fiyat ve miktarla gösterilen ürün listesi. Burada miktar? veya ürünü silebilirsiniz,
  4. Sipari?: Malzeme listesini kendi deponuzda ürün toplama arac? olarak kullanabilirsiniz.  Veya komple donan?m set listesini FlexiForce’e gönderebilirsiniz. Sipari? burada size gönderilecek tek bir sipari? olarak toplan?p paketlenecektir.

Create yaz?l?m?n?n kullan?m?nda gerek olmas? halinde, FlexiForce size destek veya yard?m için her zaman haz?rd?r. Herhangi bir sorunuz olursa sat?? ekibinizle irtibata geçiniz

Start typing and press Enter to search