PRIVACY AND COOKIE STATEMENT

Az Ön személyes adatai

Ezen az oldalon megtalálja a FlexiForce adatkezelési nyilatkozatát. Ez az adatkezelési nyilatkozat vonatkozik minden általunk kínált szolgáltatásra (pl. a honlapunkon, webáruházunkon vagy a közösségi médián keresztül).

A FlexiForce komolyan veszi a személyes adatok védelmét. Ez az adatkezelési nyilatkozat a következő témákra terjed ki:

 • Milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk az érintettekről;
 • Miért és hogyan használjuk fel ezeket az információkat;
 • Kivel osztjuk meg ezeket az információkat, és miért;
 • Mennyi ideig tároljuk ezeket az információkat;
 • Hogyan gondoskodunk az adatok védelméről;
 • Az érintettek jogai, és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos további kérdések feltételének módja;
 • A nyilatkozat módosításának módja.

A FlexiForce mint „adatkezelő” és „adatfeldolgozó” köteles a személyes adatokat a személyes adatok védelméről szóló általános törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelni.

Az közösségi média alábbi helyein is megtalál bennünket:

Facebook: https://www.facebook.com/flexiforce/

Linked-in: https://www.linkedin.com/company/flexiforce

Twitter: https://twitter.com/flexiforce

YouTube: https://www.youtube.com/flexiforce

Instagram: https://www.instagram.com/flexiforce

 

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK?

A következőket gyűjtjük és tároljuk:

 • Az érintettek neve, címe, e-mail címe és/vagy telefonszáma, amit azért adnak meg, hogy információkat küldjünk nekik. Mikor? Információkérés alkalmával.
 • Szerződésekkel és szállításokkal kapcsolatos információk, illetve egyéb információk, amelyek a rendelés teljesítéséhez szükségesek. Mikor? Rendelésleadás alkalmával. Ide tartoznak az érintettek által megadott fizetési adatok is. Ezeket a pénzügyi információkat a rendelés kiszámlázásához használjuk fel.
 • Szerződésekkel és rendelésigazolásokkal kapcsolatos információk, illetve egyéb információk, amelyek az általunk leadott rendelés ellenőrzéséhez és feldolgozásához szükségesek. Mikor? Ha szolgáltatást vagy terméket rendelünk (szállítóktól). Ide tartoznak a partner által megadott, számlakibocsátáshoz szükséges fizetési adatok is.
 • Merre és hogyan járnak az érintettek a webhelyen, például milyen oldalakat nyitnak meg és mennyi időt töltenek az egyes oldalakon. Mikor? Ha felkeresik digitális szolgáltatásainkat és webhelyeinket.

 

A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA

Adatfeldolgozásunk az alábbi jogalapon nyugszik. A webhely és digitális szolgáltatásaink használatával összefüggésben:

Miért dolgozzuk fel a személyes adatokat? Milyen jogalapon nyugszik ez a feldolgozás?
A kért információk biztosítása céljából. Jogos érdekből

Segíteni kívánunk az érintetteknek. Ehhez ismernünk kell az elérhetőségi adatokat. Emiatt jogos érdekünkben áll feldolgozni ezeket az adatokat.

A felhasználói fiókok létrehozása és kezelése céljából. Küldhetünk például jelszóemlékeztetőt vagy értesítést a fiókadatok megváltozásáról. Jogos érdekből

Aki rendelni szeretne tőlünk, annak egy online fiókot kell létrehoznia. A későbbi rendelések alkalmával már nem kell megadnia ugyanazokat az adatokat. A szolgáltatás biztosításához szükségünk van a bekért adatok ismeretére. Abból a jogos érdekből dolgozzuk fel ezeket az adatokat, hogy ezáltal optimális szolgáltatást tudjunk nyújtani.

A digitális szolgáltatáson keresztül leadott rendelések teljesítéséhez, az eladásokkal kapcsolatos kapcsolatfelvételhez, illetve az ügyfélkapcsolati programunk keretében.  Szerződés teljesítése

Ebben az esetben a személyes adatok felhasználása az érintettel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése céljából szükséges.

A webhely és az érintettek fizetési ügyletei biztonságának garantálása céljából. Jogos érdekből

Ügyfeleinknek biztonságos környezetet akarunk nyújtani a fizetéshez. Abból a jogos érdekből dolgozzuk fel ezeket a személyes adatokat, hogy ügyfeleink biztonságban tudjanak fizetni, megelőzzük a visszaéléseket, és digitális szolgáltatásainkat megvédjük a kibertámadásoktól.

A webhely használatával kapcsolatos statisztikai elemzések elvégzése céljából. Ha többet tudunk arról, hogy a webhelyünket hogyan használják, akkor tovább tudjuk fejleszteni. Jogos érdekből

Abból a jogos érdekből tekintünk bele ezekbe az információkba, hogy a webhelyünk felhasználási részleteinek megismerése révén képesek legyünk webhelyünket optimálisan kezelni és továbbfejleszteni. Mivel kényes személyes adatokat nem dolgozunk fel, és maga a feldolgozás korlátozott mértékű, úgy ítéljük meg, hogy a fejlesztések és az elemzések elvégzéséhez fűződő jogos érdekünk elsőbbséget élvez az érintettek adatkezelési aggályaival szemben.

A ránk vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés céljából, például a pénzügyi elszámolási vagy adózási kötelezettségeknek való megfelelés céljából. Jogszabályi előírások

A ránk vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés céljából elkerülhetetlen az érintettek személyes adatainak ilyen jellegű használata.

Abból a célból, hogy az érintettek marketinganyagok fogadására vonatkozó beállításainak megfelelően tájékoztatást nyújthassunk az őket feltehetően érdeklő megoldásokról, termékekről és szolgáltatásokról. Jogos érdekből, engedély alapján

Jogos érdekünkben áll, hogy megosszuk visszatérő ügyfeleinkkel a szolgáltatásainkkal kapcsolatos híreket. Mi van akkor, ha az érintett még nem ügyfelünk? Ebben az esetben csak akkor végezzük el az adatok ilyen jellegű feldolgozását, ha erre engedélyt kapunk az érintettől. Ez az engedély bármikor visszavonható a privacy.nl@flexiforce.com címre küldött kéréssel.

ÜGYFÉLKAPCSOLATAINKBAN

Miért dolgozzuk fel a személyes adatokat? Milyen jogalapon nyugszik ez a feldolgozás?
Azért, hogy az ügyfelek érdeklődése alapján ajánlatot tudjunk küldeni. Szerződés teljesítése

Ügyfeleink ajánlatot kérhetnek tőlünk. Az ajánlat elküldéséhez szükségünk van a bekért adatok ismeretére. Ebben az esetben az adatok feldolgozása elengedhetetlen a megállapodás eléréséhez.

Azért, hogy megismerhessük az érintett igényeit, és közölni tudjuk vele termékeink és/vagy szolgáltatásaink jellemzőit. Szerződés teljesítése

Segíteni akarunk az érdeklődőknek, akinek kérdései vannak a rendelésükkel vagy a termékeinkkel kapcsolatban. A kérdések megválaszolásához bizonyos adatokat ismernünk kell. Ez az adatfeldolgozás ahhoz is kell, hogy egy (tervezett) megállapodást elérjünk.

Számlaküldés céljából. Szerződés teljesítése

A személyes adatok felhasználásával tudjuk biztosítani a helyes számlakiállítást.

Azért, hogy kommunikálni tudjunk a szerződés teljesítési részleteivel kapcsolatban (például rendelési adatokkal, szállítással, minőséggel, összeszereléssel, karbantartással, reklamációval stb. kapcsolatban). Szerződés teljesítése

A személyes adatokhoz csak a megfelelő személy férhet hozzá, és csak a szerződésteljesítés hatékony előmozdítása céljából használhatja fel őket.

Abból a célból, hogy az érintetteknek tájékoztatást nyújthassunk a megállapodás tartalmát érintő megoldásokról, termékekről és szolgáltatásokról. Jogos érdekből

Mi a lehető legjobb, személyre szabott szolgáltatást igyekszünk nyújtani. Ehhez szükségünk van az érintettek adataira. Ilyen megfontolásból jogos érdekünkben áll feldolgozni ezeket az adatokat.

SZÁLLÍTÓI KAPCSOLATAINKBAN:

Miért dolgozzuk fel a személyes adatokat? Milyen jogalapon nyugszik ez a feldolgozás?
Azért, hogy fel tudjuk venni a kapcsolatot az érintettekkel, és tisztázni tudjuk a szóban forgó rendelési tétel vagy szolgáltatás részleteit. Szerződés teljesítése

A személyes adatokat csak a vitás kérdések tisztázása céljából használjuk fel. Az adatok feldolgozása elengedhetetlen a megállapodás eléréséhez.

Azért, hogy ajánlatkérést tudjunk küldeni. Szerződés teljesítése

A személyes adatokat csak ajánlatkérés küldése céljából használjuk fel. Az adatok feldolgozása elengedhetetlen a megállapodás eléréséhez.

Rendelésleadás céljából. Szerződés teljesítése

A személyes adatokat csak a megfelelő személyhez történő rendelésleadás céljából használjuk fel.

A számlák kifizetése céljából. Szerződés teljesítése

A személyes (fizetési) adatokat csak a számlakifizetések végrehajtása céljából használjuk fel.

Azért, hogy kommunikálni tudjunk a szerződés teljesítési részleteivel kapcsolatban (például rendelési adatokkal, szállítással, minőséggel, reklamációval stb. kapcsolatban). Szerződés teljesítése

A személyes adatokat csak arra használjuk fel, hogy a megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekkel és problémákkal kapcsolatban megkeressük az érintetteket.

 

 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Csak akkor adunk ki harmadik fél részére adatokat, ha ez szükséges a szolgáltatásunk nyújtásához, vagy ha ez jogszabályi kötelezettségünk. Az alábbi feleknek adhatunk át személyes adatokat:

 • A FlexiForce vagy az ASSA ABLOY Group más vállalatainak.
 • Digitális szolgáltatásainkat vagy funkcióinkat segítő szolgáltatásokat nyújtó harmadik felek számára, de csak olyan mértékben, hogy lehetővé tegyük ezt a szolgáltatásnyújtást. Például digitális marketing irodánknak, webszolgáltatónknak, ügyfélszolgálatunknak vagy a digitális szolgáltatás fejlesztőinek.
 • Egyéb harmadik feleknek, például szállítóknak vagy alvállalkozóknak, de csak olyan mértékben, hogy lehetővé tegyük a megállapodás hatálya alá tartozó termékek szállítását, illetve szolgáltatások nyújtását. Például fuvarozó cégeknek, üzembe helyezést vagy karbantartást végző alvállalkozóknak.
 • Kormányzati szerveknek, ha ez jogszabályi kötelezettségünk.
 • Vállalatunk vevőjének vagy leendő vevőjének.

Egyes adatátvevők az EU/Európai Gazdasági Térség (EGT) országain kívül esnek.

Mivel előfordulhat, hogy ezekben az országokban az adatvédelem szintje nem éri el az EU/EGT országaiban előírt szintet, az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződéses záradékok alkalmazásával biztosítjuk, hogy az EU/EGT országain kívülre továbbított személyes adatok is kellő védelmet élvezzenek. A következő hivatkozásra kattintva megtekintheti ezeket a szabványos szerződéses záradékokat: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Rendelkeztünk arról, hogy a harmadik félnek vagy külföldre továbbított személyes adatok védelme megfeleljen a fent részletezett vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek.

 

MENNYI IDEIG TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A személyes adatokat annyi ideig őrizzük, ameddig a gyűjtésük céljának megfelelően arra szükség van. Ez azt jelenti, hogy töröljük a személyes adatokat, ha azokra valamilyen kérés vagy rendelés feldolgozása céljából, a felhasználói fiók kezelése, a marketinganyagok fogadására vonatkozó beállítások vagy a kapcsolatunk kezelése céljából már nincs szükség. A névtelen statisztikákat hosszabb ideig megőrizhetjük.

A tárolt adatok típusai Mennyi ideig őrizzük őket
Az érintettek velünk megosztott kapcsolattartási adatai, például név, e-mail cím, régió/ország vagy cégnév. Ezeket az adatokat 12 hónap elteltével töröljük. Három visszapattanó e-mail üzenet után is töröljük ezeket az adatokat.
Felmérésekben adott válaszok. Ezeket az adatokat a felmérési időszak vége után 12 hónap elteltével töröljük. Az összevont adatok már nem köthetők konkrét személyekhez, ezeket hosszabb ideig megőrizhetjük.
Marketinganyagok fogadására vonatkozó beállítások, például e-mail hírlevél küldésének kérése vagy lemondása. Ezeket az adatokat bármeddig őrizhetjük. Kötelességünk tiszteletben tartani az érintettek döntését.
Az üzleti kapcsolatunkkal összefüggő információk, például rendelésekkel és ajánlatokkal kapcsolatos adatok, továbbá velünk szemben támasztott igények és szállítások információi. Az üzleti kapcsolat időtartamára, illetve az utolsó kapcsolatfelvételt követően maximum 18 hónapig. Az adatokat hosszabb ideig megőrizhetjük, ha ez jogszabályi kötelezettségünk.
Adminisztratív adatok (számla, fizetési és rendelési adatok). Jogszabályi kötelezettségünk hét évig megőrizni ezeket a személyes adatokat. Névtelen formában az adatokat ennél hosszabb ideig megőrizhetjük.
Ügyfélfiók. Az inaktív ügyfélfiókokat hét év után töröljük. Névtelen formában az adatokat ennél hosszabb ideig megőrizhetjük.

HOGYAN GONDOSKODUNK AZ ADATOK VÉDELMÉRŐL

Az érintettek adatainak védelme fontos a számunkra, és igyekszünk azokat bizalmasan, a lehető legnagyobb gondossággal kezelni. Ezért megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk az ilyen jellegű adatok elveszése, ellopása vagy bármilyen törvénybe ütköző használata elleni védelmet.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintetteknek joguk van a róluk tárolt személyes adatokkal kapcsolatban a következőkre:

 • Másolatot kérni a nálunk tárolt saját személyes adatokról. Ez ingyenes.
 • Kérni a személyes adatok helyesbítését vagy törlését (utóbbi azzal jár, hogy az érintett kérését vagy rendeléseit nem tudjuk teljesíteni, és a felhasználói fiókja lejár).
 • Kérni a személyes adatok feldolgozásának leállítását (például az adatok felhasználását a webhely továbbfejlesztéséhez), illetve korlátozni a feldolgozásuk módját (ha például úgy véli, hogy az adatok helytelenek).
 • Kérni a kért információk küldéséhez, a rendelések feldolgozásához vagy a felhasználói fiók vagy az üzleti kapcsolat fenntartásához használt személyes adatokat olyan, géppel értelmezhető formában, ami továbbítható másik adatkezelőhöz.
 • Bármikor visszavonni az adatok marketingcéllal történő feldolgozására nekünk adott engedélyt.

Ha valaki élni kíván a jogaival, kérését a következő címre kell küldenie: „Privacy Manager FlexiForce”, Hanzeweg 19, 3771 NG Barneveld, The Netherlands, illetve a következő e-mail címre: privacy.nl@flexiforce.com. A személyazonosság ellenőrzése céljából bekérünk egy olyan személyazonosító okmány másolatot, amelyen ki van takarva az adóazonosítója és az igazolványképe. Ügyeljen rá, hogy adóazonosítóját minden helyen is letakarja, ha többször fel van tüntetve a személyazonosító okmányon.

Ha panasszal szeretne élni a személyes adatok kezelését illető gyakorlatunkkal kapcsolatban, akkor joga van a holland adatvédelmi hatósághoz fordulni (Autoriteit Persoonsgegevens vagy AP), melynek címe: Bezuidenhoutseweg 30, Hague, The Netherlands. Itt megtalálja a hatóság elérhetőségi adatait: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

JELEN ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

Előfordulhat, hogy ezt az adatkezelési nyilatkozatot módosítjuk időnként annak érdekében, hogy megfeleljünk a jogszabályi és hatósági előírások, illetve a működési feltételek változásainak. A felhasználókat tájékoztatjuk ezekről a változásokról (az életbe lépés időpontjáról is). Az adatkezelési nyilatkozat legújabb változata elérhető a honlapunkon. Ajánlatos időnként felkeresni ezt az oldalt.

A digitális szolgáltatás használata a módosítások életbe lépése után a módosítások elfogadását jelenti. Ha az adatkezelési nyilatkozat módosítását egy érintett nem fogadja el, akkor abba kell hagynia a digitális szolgáltatás használatát, illetve a továbbiakban nem tudjuk biztosítani számára a digitális szolgáltatást.

Start typing and press Enter to search